De Struik strokenfrees is een modulaire hakenfrees, die zowel in de aardappelen en groenten als in de maïs gebruikt kan worden. De strokenfrees is een combinatie tussen een rijenfrees en een strokenfrees. Met één machine kunnen meerdere bewerkingen gerealiseerd worden, wat de aanschaf van twee aparte machines onnodig maakt.

De Struik strokenfrees heeft een unieke eigenschap. De frees draait tegen de rijrichting in en gooit de grond omhoog en naar achter waardoor zowel de graspollen en de bemesting onderin het zaaibed komen te liggen en er een schoon zaai- of plantbed ontstaat.

Strokenfrezen is minimale grondbewerking, besparing van energie, maximale bemesting en eventueel behoud van draagkracht door de oude graszode. Het is mogelijk om de eerste snede gras van het perceel te halen en direct daarna de maïs in stroken te zaaien.

De machine freest smalle stroken van ongeveer 20 cm breed overtop. De gefreesde stroken zijn 10 cm diep, door deze ondiepe bewerking wordt minder dan 10% van de bouwvoor bewerkt waardoor de draagkracht bij de oogst gegarandeerd is.

  • Minimale grondbewerking
  • Behoud bodemleven en organische stof door de grote rotor diameter, de speciale stand van de haken en de ideale rotor toerentallen van 308, 357, 386 of 474 toeren per minuut, levert de Struik strokenfrees perfect freeswerk met een gering benodigd vermogen. Tevens ontstaat hierdoor geen freeszool en wordt dankzij de slimme haakverdeling, doordat de haken in wildverband staan, de grond niet verplaatst.
  • De strokenfreeskit is tevens ook op bestaande RF rijenfrezen te leveren, door middel van een ombouwkit.
  • Omdat strokenfrezen een niet kerende grondbewerking is, gaan er nauwelijks voedingstoffen verloren, hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden gehaald. Door de werking van de Struik strokenfrees is het mogelijk om al vroeg in het voorjaar onder vochtige omstandigheden een vruchtbaar zaaibed te bereiden.